Thông báo

Ra mắt tính năng Keyword Rank Checker

Sau bao ngày ấp ừ SonaTools chính thức ra mắt tính năng Keyword Rank Checker – Kiểm tra thứ hạng từ khoá. Vậy tính năng này có gì khác biệt so với thị trường: Check được vị trí chính xác … Read More

Update tính năng Keyword Grouping

Update tính năng Keyword Grouping

Hoàn thiện tính năng Outline Content V1

Hoàn thiện tính năng Outline Content V1

Cập nhật tính năng Schema Generator

Cập nhật tính năng Schema Generator