Qúy khách có thể xem lịch sử giao dịch theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập vào SonaTools theo đường dẫn sau: https://app.sonatools.io/

Bước 2: Nhấp vào gốc trái phía dưới màng hình:

Bước 3: Nhấp vào “lịch sử”

 

Bước 4: Chọn xem lịch sử sử dụng điểm và hóa đơn thanh toán của quý khách