Bảng Giá SonaTools

Bảng giá SonaTools

Chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Trial

Free

300 Sona dùng chung
     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
10 / Ngày
     Outline Content
 0 / Ngày
      Keyword Rank Checker
0 Keyword / Tháng
      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Basic

490,000 đ/ tháng

3000 / tháng
     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
 
30 / ngày
     Outline Content
200 / Ngày
      Keyword Rank Checker
3000 / Tháng
      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Pro

990,000 đ/ tháng

7500 / tháng
     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
 
65 / ngày
     Outline Content
500 / Ngày
      Keyword Rank Checker
7500 / Tháng
      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Master

1,490,000 đ/ tháng

9000 / tháng
     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
100 / ngày
     Outline Content
600 / Ngày
      Keyword Rank Checker
9000 / Tháng
      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Toàn Diện
SonaTools cung cấp giải pháp toàn diện, tập trung trong lĩnh vực SEO. Truy cập duy nhất 1 ứng dụng để giải quyết mọi vấn đề SEO.

Hiệu Quả
Bộ công cụ là giải pháp được đúc kết từ kinh nghiệm thực chiến hơn 1500 dự án SEO thành công. Đơn giản, dễ dùng, tốc độ cao tiết kiệm tối đa thời gian.

Chính Xác
Kết quả chính xác, giải thuật thông minh đã được nghiên cứu và thử nghiệm đạt độ chính xác hơn 95% trên 1500 dự án SEO.