Bảng giá SonaTools

Chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Toàn Diện
SonaTools cung cấp giải pháp toàn diện, tập trung trong lĩnh vực SEO. Truy cập duy nhất 1 ứng dụng để giải quyết mọi vấn đề SEO.

Hiệu Quả
Bộ công cụ là giải pháp được đúc kết từ kinh nghiệm thực chiến hơn 1500 dự án SEO thành công. Đơn giản, dễ dùng, tốc độ cao tiết kiệm tối đa thời gian.

Chính Xác
Kết quả chính xác, giải thuật thông minh đã được nghiên cứu và thử nghiệm đạt độ chính xác hơn 95% trên 1500 dự án SEO.

Theo tháng
Theo năm
Theo tháng

Trial

Free


Mua Ngay

300 Sona dùng chung     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
10 / Ngày     Outline Content
 0 / Ngày      Keyword Rank Checker
0 Keyword / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Basic

490,000 đ/ tháng


Mua Ngay

3000 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
30 / ngày     Outline Content
200 / Ngày      Keyword Rank Checker
3000 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Pro

990,000 đ/ tháng


Mua Ngay

7500 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
65 / ngày     Outline Content
500 / Ngày      Keyword Rank Checker
7500 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Master

1,490,000 đ/ tháng


Mua Ngay

9000 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt )
100 / ngày     Outline Content
600 / Ngày      Keyword Rank Checker
9000 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Theo năm

Trial

 

Free


Mua Ngay

300 Sona dùng chung     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
10 / Ngày     Outline Content
 0 / Ngày       Keyword Rank Checker
0 Keyword / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Basic

5,880,000 đ

4,704,000 đ / năm


Mua Ngay

3000 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
30 / ngày     Outline Content
200 / Ngày      Keyword Rank Checker
3000 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Pro

11,880,000 đ

9,504,000 đ / năm


Mua Ngay

7500 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
65 / ngày     Outline Content
500 / Ngày      Keyword Rank Checker
7500 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index

Master

17,880,000 đ

14,304,000 đ/ năm


Mua Ngay

9000 / tháng     Keyword Grouping
– Keywork Explorer ( sắp ra mắt ) 
100 / ngày     Outline Content
600 / Ngày      Keyword Rank Checker
9000 / Tháng      Bulk check Keyword (Allintitle)
Cannibalization
Geotag Image
Spin Content
Schema Generator
–    Check Duplicate Content
–    Rewrite Content With A.I
–    Check Index
–    Submit Index